A4c582e0a540f8bd06ccddc4c92feacf

Sound View Instruments AB

@soundviewinst
Summary

Sound View är en professionell ljudkonsult och akustikkonsult som hjälper ljudmätningar med hjälp av kvalitetsverktyg för bullermätning.
Skills and Interests

Sound Audio Consultant Noise sound measurement
A4c582e0a540f8bd06ccddc4c92feacf Sound View Instruments AB @soundviewinst - almost 2 years ago
Allt om ljudmätningstjänster i Sverige
Allt om ljudmätningLjudmätning är processen att kvantitativt mäta ljudvågornas egenskaper såsom frekvens, intensitet och varaktighet. Ljudmätning kan användas för att bestämma egenskaperna hos ett objekt eller en miljö som producerar ljud eller för att karakterisera betee...continued
Ljudm%c3%a4tningskonsulter i sverige
3 minutes read
A4c582e0a540f8bd06ccddc4c92feacf Sound View Instruments AB @soundviewinst - about 2 years ago
Skillnaden mellan bullermätning inomhus och utomhus
Bullermätning används ofta för att mäta buller i miljön eller på arbetsplatsen. Det finns ett stort antal applikationer som inkluderar övervakning av flygplansbuller, buller från vägtrafik, på byggarbetsplatser, nöjesställen eller buller i grannskapet.När ljudnivån når en...continued
Bullerutredning
3 minutes read
A4c582e0a540f8bd06ccddc4c92feacf Sound View Instruments AB @soundviewinst - about 2 years ago
De avgörande fördelarna med rätt bullermätning på arbetsplatsen!
Nuförtiden kan arbetet vara så stressigt och hektiskt att det ibland kan ta hårt på vår hälsa. Och eftersom buller skapar mer stress i människokroppen, är det absolut nödvändigt att arbetsplatsen och miljön är väl utrustade med bullermätningsverktyg.Som en viktig modul fö...continued
Bullerm%c3%a4tning stockholm
2 minutes read
A4c582e0a540f8bd06ccddc4c92feacf Sound View Instruments AB @soundviewinst - over 2 years ago
Varför är det viktigt att hålla sig borta från bullriga platser?
Varför är det viktigt att hålla sig borta från bullriga platserVi lever i en värld full av nyans och gråt. Det blir svårt för vanliga människor att leva ett fridfullt liv i en värld full av buller och svårare för människor att koncentrera sig på vilket arbete som helst.Bu...continued
Noise measurement
3 minutes read
A4c582e0a540f8bd06ccddc4c92feacf Sound View Instruments AB @soundviewinst - over 2 years ago
Du bör känna till de 6 tystaste platserna på vår planet jorden
Du bör känna till de 6 tystaste platserna på vår planet jordenVi vet alla att buller har blivit en primär orsak till så många icke-smittsamma sjukdomar. Städer slingrar sig under trycket av buller och vi har bara en möjlighet att ta hand om oss själva på olika sätt.akusti...continued
Indoor noise measurement
3 minutes read
A4c582e0a540f8bd06ccddc4c92feacf Sound View Instruments AB @soundviewinst - over 2 years ago
Lär dig mer om Sound Masking System och dess fördelar för arbetsplatser
Medvetenheten kring buller ökar dag för dag. Regeringen, företagsorganisationer och till och med individer har börjat kontakta proffs för bullermätning utomhus, bullermätning inomhus och mer.Om buller främst är problemet på arbetsplatsen är ett ljudmaskeringssystem en tro...continued
Noise measurement
3 minutes read
A4c582e0a540f8bd06ccddc4c92feacf Sound View Instruments AB @soundviewinst - almost 3 years ago
Allt om buller och dess olika typer?
Allt om buller och dess olika typer?Det finns många former, ljud och ljudstorlekar. Vi hanterar buller i vårt dagliga liv men bryr oss aldrig om att veta mer om det. Om du letar efter en äkta källa till kunskap om buller, här är en blogg för dig.Vad är buller? Oavsett om ...continued
Bullerutredning
3 minutes read
A4c582e0a540f8bd06ccddc4c92feacf Sound View Instruments AB @soundviewinst - about 3 years ago
Sätt att spara dig från bullerinducerad hörselnedsättning och hälsoproblem relaterade till buller
För mycket buller finns överallt och vi påverkas kraftigt av de irriterande ljuden. Vi ignorerar störningarna men vi saknar att glömma att buller också hämmar hälsa och välbefinnande. Under de senaste åren har människor börjat märka biverkningarna av överdrivet buller och...continued
3 minutes read